Gemeente onderzoekt vestiging asielzoekerscentrum in Barneveld

Burgemeester Jan Luteijn
Foto: Barneveld.nieuws.nl

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld heeft plannen voor een nieuw asielzoekerscentrum (azc) in Barneveld. Het is de bedoeling dat 300 asielzoekers voor tenminste vijf jaar worden opgevangen.  Het college zal voor de zomer de Raad een voorstel voorleggen. De gemeente geeft hiermee gehoor aan de oproep van het kabinet om een bijdrage te leveren aan de  huisvesting voor de groeiende groep vluchtelingen. De inwoners van Barneveld zullen bij het zoeken naar een geschikte locatie worden betrokken.

Goede locatie

Vanuit de landelijke politiek en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is veel vraag naar goede locaties voor opvang. Het afgelopen halfjaar zijn er door gemeenten en het COA duizenden extra opvangplaatsen gerealiseerd. Maar het is nog steeds niet genoeg. Er zijn voor 1 juli 2022 nog ruim 7.000 opvangplaatsen nodig om aan de capaciteitsopgave van 42.000 plaatsen te voldoen. Deze opgave is nog zonder de vluchtelingen uit Oekraïne.

Burgemeester: verantwoordelijkheid
Burgemeester Jan Luteijn: ‘We doen dit als Barneveld omdat we onze verantwoordelijkheid willen nemen en willen bijdragen aan de dringende en urgente noodzaak voor de opvang van vluchtelingen. We kiezen voor een opvang van minimaal 5 jaar, zodat er een zelfstandige opvanglocatie komt met alle daarbij behorende faciliteiten’.

Omvang en tijdsduur

Door te kiezen voor de opvang van 300 personen voor de duur van minstens 5 jaar zal het COA zorgdragen voor een zelfstandige locatie. Daarbij staat een team van mensen voor veiligheid, toezicht en medische zorg klaar. De druk op de gemeentelijke organisatie blijft daardoor beperkt.

Andere doelgroepen

Tegelijkertijd kan na het verstrijken van de vijf jaar de locatie mede geschikt worden gemaakt voor bijvoorbeeld jongeren, studenten of inwoners die dringend behoefte hebben aan huisvesting. Ook zou bij het kiezen van een locatie een combinatie kunnen worden gemaakt tussen opvang van vluchtelingen en huisvesting voor andere doelgroepen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen