Regio FoodValley brengt Landbouwvisie minister Schouten in praktijk

Minister Carola Schouten
Foto: Bart Maat ANP

Regio FoodValley, waarin acht gemeenten bestuurlijk én met het bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken, herkent zich in de recent door minister Carola Schouten gepresenteerde Landbouwvisie. Regio FoodValley zet zich graag – als hèt Nederlandse epicentrum van voedselinnovatie – samen met het Rijk in om de een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen.

De kernwoorden van de Landbouwvisie van het ministerie van LNV – waardevol en verbonden – passen uitstekend bij de thema’s die voor Regio FoodValley belangrijk zijn: circulair, gezond en in verbinding. De waarde van de landbouw staat buiten kijf; ze vormt de basis van het bedrijfsleven in de regio en alle onderzoek en onderwijs die momenteel volop plaatsvinden. Regio FoodValley kan niet buiten een brede en diverse primaire sector.

Dé wereldleider in kennis over en innovatie op het gebied van AgroFood

In 2050 wonen er ruim 9 miljard mensen op aarde. FoodValley wil als dé wereldleider in kennis over en innovatie op het gebied van AgroFood en gezonde voeding een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen. Transitie van bestaande systemen is cruciaal. Daarom wil Regio FoodValley een zogeheten Regiodeal sluiten met het ministerie van LNV. De Landbouwvisie die door minister Carola Schouten is gepresenteerd, sluit daar goed op aan.

Samen met het Rijk wil Regio FoodValley de komende periode de transitie naar duurzaam en gezond voedsel versnellen door

  1. in de veehouderij te experimenteren met nieuwe stallen en andere duurzame productietechnieken;
  2. resultaten van innovaties grootschalig beschikbaar te maken voor de boerenbedrijven van de toekomst;
  3. met innovaties mensen te verleiden tot het consumeren van gezonder en duurzamer voedsel;
  4. gezonde voeding een belangrijke plek te geven in curatieve en preventieve gezondheidszorg;
  5. in FoodValley wetenschap, praktijkonderwijs, starters en bestaande bedrijven bij elkaar te brengen om innovaties toe te passen in nieuwe en bestaande producten;
  6. het World Food Centre de internationale etalage te laten zijn voor het Nederlandse voedselbeleid van de toekomst.

Praktijk

Voorzitter Regio FoodValley René Verhulst: “De Landbouwvisie van het ministerie van LNV sluit goed aan bij wat de Regio FoodValley al in praktijk brengt, zoals werken aan een gezonde leefomgeving (waaronder het terugdringen van de fijnstofuitstoot) en een vitale agrarische sector. Waardevolle verbindingen – de kernwoorden van de landbouwvisie – zijn daarvan van groot belang. Ook voor Regio FoodValley geldt: ‘Wat we doen, doen we samen.’”

Regiodeal

De Regio FoodValley ziet uit naar een nauwe samenwerking met het Rijk om uitvoering te geven aan de Landbouwvisie met nadrukkelijke aandacht voor een gezonde, vitale en circulaire sector en leefomgeving met duurzaam ontwikkeld voedsel voor een gezonde toekomst. Dit is ook de kern van de regiodeal die FoodValley met het rijk wil sluiten. Hierover wordt later dit jaar beslist.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden