Barneveld maakt nieuwe Woonvisie 2017-2021

De gemeente Barneveld stelt de nieuwe Woonvisie 2017-2021 op. In de woonvisie staan de opgaven, ambities en de prioriteiten van het wonen in Barneveld. Ondanks dat niet alle doelstellingen afgelopen 5 jaar behaald zijn, heeft de Gemeente de visie om zich de komende vijf jaar weer in te zetten voor uitbreiding van de lokale woningmarkt. Er is op de woningmarkt veel veranderd en de Woonvisie moet daarop aansluiten. De Gemeente nodigt Belanghebbenden uit voor een zogenoemde belanghoudersbijeenkomst. Wethouder De Kruijf is enthousiast over de nieuwe woonvisie: “We merken dat er blijvend behoefte is aan nieuwe woningen in de gemeente Barneveld. We groeien naar zo’n 65.000 à 70.000 inwoners in 2030.” Naar verwachting stelt de gemeente Barneveld de Woonvisie 2017-2021 vast.

Reacties