Barneveld onderzoekt behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen

Foto: Gem. Barneveld

De gemeente Barneveld onderzoekt de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen. De uitkomsten worden gebruikt voor het opstellen van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen(RPB), dat op dit moment wordt geactualiseerd. De gemeente vindt het belangrijk dat de wensen en bestaande initiatieven (Stroe, Voorthuizen en Kootwijkerbroek) worden meegenomen in deze regionale visie. Het huidige RPB biedt voor de gemeente geen mogelijkheden om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen. De ervaring van de afgelopen jaren is dat de economische groei van Barneveld zich positief ontwikkelt. Het college heeft besloten om een kwalitatief behoefteonderzoek uit te voeren en trekt daarvoor € 28.000 uit en verwacht over twee maanden de resultaten ervan te kunnen presenteren.

De positieve economische groei heeft onder andere te maken met de aard en samenstelling van het Barneveldse bedrijfsleven, terwijl de centrale ligging in Nederland en ten opzichte van belangrijke verkeersaders ook een positieve uitwerking heeft. Met name de sectoren food, agrofood, logistiek en energy maken een sterke groei door. De gemeente vindt het belangrijk dat de behoefte aan bedrijfsgrond in kaart wordt gebracht en in het nieuwe Regionaal Programma Bedrijventerreinen wordt meegenomen. Daarbij betrekt de gemeente ook de bestaande initiatieven in Stroe, Voorthuizen en Kootwijkerbroek.

 

Reacties