Barneveld wil taalstages voor asielzoekers

Foto: Gem. Barneveld

De gemeente Barneveld nodigt organisaties uit om een offerte in te dienen voor het aanbieden van taalstages voor statushouders in Barneveld. Statushouders zijn asielzoekers die van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, kortweg de IND, een verblijfsvergunning voor minimaal vijf jaar hebben ontvangen. Volgens de Huisvestingswet zijn gemeenten verplicht statushouders op te vangen. Doel is de Nederlandse taal verder te ontwikkelen door mee te doen aan activiteiten en werkzaamheden te verrichten waarbij de Nederlandse taal wordt gesproken, zoals koffieschenken in een verpleeghuis, fietsen repareren in een werkplaats, of helpen op een kinderdagverblijf. Organisaties die taalstages aanbieden krijgen daar een vergoeding voor.

 

Reacties