Barneveld: beweegonderzoek 30-55 jarigen

Foto: Stock foto

De gemeente Barneveld gaat een onderzoek uitvoeren in welke mate inwoners van 30-55 jaar sporten of bewegen. Met de resultaten van dit onderzoek kan de gemeente beter inspelen op de sport- en beweegbehoeften van deze doelgroep en gerichte acties uitvoeren als blijkt dat 30-55 jarigen te weinig sporten of bewegen. Barneveld heeft goed in kaart hoe jongeren en ouderen in de gemeente sporten en bewegen. De gemeente weet echter minder over de sport- en beweegactiviteiten van de doelgroep 30-55 jaar. In het onderzoek zal worden onderzocht welke invloed belemmerende en motiverende factoren hebben op de sportparticipatie. In de week van 18 t/m 22 april ontvangen tweeduizend inwoners in de leeftijdscategorie 30-55 jaar een brief met de vraag of zij een vragenlijst over sportdeelname willen invullen.

 

Reacties