Barneveld wijzigt voorrangssituatie Theaterplein

Foto: Google steetview

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld heeft besloten om de verplichte rijrichtingen nabij de aansluiting van het Theaterplein op de Churchillstraat op te heffen en om de aansluiting aan te wijzen als een voorrangskruispunt. Tegelijkertijd wordt de vormgeving van de aansluiting gewijzigd. De schuine aansluiting wordt gewijzigd in een haakse aansluiting. Door deze maatregel sluit het wegontwerp beter aan bij de verwachtingen van de weggebruikers. De maatregelen worden uitgevoerd zodra het verkeersbesluit en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn. Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving.

 

Reacties