VOC Lokaal onderzoekt: lastendruk

Foto: Coelo.nl

Inwoners van de gemeente Putten zijn er afgelopen jaar wat de lokale lastendruk betreft het meest op vooruitgegaan. In die gemeente daalde de lastendruk procentueel met 5,9% naar 332 euro. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. Daarbij is uitgegaan van een meerpersoonshuishouden en op basis van een huurwoning. In Ermelo stegen de lasten procentueel het meest met 4,9%. In absolute zin zijn de lokale lasten in Barneveld met 452 euro het hoogst. In Nijkerk zijn de lokale lasten in absolute zin met 189 euro het laagst. Hierbij is gekeken naar de kosten voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Meer cijfers treft u aan op onze website.

 

Barneveld:

Afvalstoffenheffing: 282 euro
Rioolheffing: 170 euro (+1%)

Totale gemeentelijke lasten: 452 euro
Verschil tov verleden jaar: +2,5%

Ermelo:

Afvalstoffenheffing: 178 euro (+0,2%)
Rioolheffing: 203 euro (+9,5%)

Totale gemeentelijke lasten: 381 euro
Verschil tov verleden jaar: +4,9%

Nijkerk:

Afvalstoffenheffing: 189 euro (-0,9%)
Rioolheffing: 0 euro

Totale gemeentelijke lasten: 189 euro
Verschil tov verleden jaar: -0,9%

Putten

Afvalstoffenheffing: 121 euro (-18,9%)
Rioolheffing: 211 euro (+3,5%)

Totale gemeentelijke lasten: 332 euro
Verschil tov verleden jaar: -5,9%

Bron: Coelo.nl.