Geen maximale huurverhoging WS Barneveld

Foto: WS Barneveld

Woningstichting Barneveld meldt ook dit jaar geen maximale huurverhoging door te voeren. De gemiddelde huurverhoging is 0,95 procent. Zo’n 600 huurders ontvangen geen huurverhoging. In 2015 waren dat er zo’n 500. Woningstichting Barneveld en Huurdersvereniging Barneveld bereikten overeenstemming over de huurverhoging en kozen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen onder 34.678 euro krijgen 0,6 procent of minder waar 2,1 mag worden gevraagd. Alle huurders krijgen voor 1 juni persoonlijk bericht over de huurverhoging. In tegenstelling tot vorig jaar wordt dit jaar de huurverhoging per 1 augustus doorgevoerd in plaats van 1 juli. Duidelijkheid over de wetgeving kwam te laat om de uitvoering ervan voor 1 juli mogelijk te maken, aldus de woningstichting. Meer op onze website.

 

Sociale huurwoningen

Huurders van een sociale huurwoning, met een inkomen onder 34.678 euro krijgen een huurverhoging van 0,6 procent. Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen tussen 34.678 euro en 44.360 euro in 2014 krijgen een huurverhoging van 1 procent. In 2015 was dat nog 2 procent.

Huurders met inkomen boven 44.360 euro

Huurders met een inkomen in 2014 hoger dan 44.360 euro krijgen een huurverhoging van 3,6 procent, dat was in 2015 3,75 procent.

Niet in alle gevallen huurverhoging

Een groot aantal huurders krijgt helemaal geen huurverhoging, als de huur hiermee een bepaalde grens overschrijdt.

Vrije sector huurwoningen

Huurders van een vrije sector huurwoning, met een netto huurprijs van 710,68 euro of hoger, (prijspeil 2015) krijgen een inflatievolgende huurverhoging van 0,6 procent tenzij er andere afspraken in het huurcontract staan. In 2015 was de huurverhoging hier nog 1 procent.

Reacties