Barneveld op zoek naar bestuurder Nairac

Foto: Museum Nairac

Het college van burgemeester en wethouders van Barneveld zoekt op korte termijn naar een interimbestuurder voor Museum Nairac. Dat is één van de aanbevelingen die mr. E.M. d’Hondt doet in zijn onderzoeksrapport. Hij onderzocht de afgelopen periode, op verzoek van het college van B&W, de situatie bij het Barneveldse museum nadat het bestuur enkele weken geleden plotseling was opgestapt. Het college wilde al eerder onderzoeken, in samenspraak met bestuur en directie van het museum, of verhalen over het museum in het algemeen en de verhouding tussen bestuur en directie in het bijzonder, klopten. Zover kwam het, vanwege het plotselinge vertrek van het museumbestuur, niet. Het college besloot om het onderzoek wél uit te laten voeren en vroeg d’Hondt, die oud-burgemeester van Nijmegen is, dit te doen. Meer op onze website.

De conclusie van d’Hondt was dat er geen sprake was van een probleem in de verhouding tussen het gemeentebestuur en het museumbestuur, maar dat de afgelopen periode vooral sprake was van een vertrouwensvraag tussen museumbestuur en directie. ,,En waar vertrouwen verdwijnt, komt controle meer in beeld met alle administratieve en organisatorische belasting. Zonder vertrouwen kan ook een museum niet functioneren”, aldus mr. d’Hondt.

Hij heeft – na verschillende gesprekken met betrokkenen te hebben gevoerd – de volgende aanbevelingen gedaan:

1. Benut geen mogelijkheden, zo die er al zijn, om het afgetreden bestuur opnieuw in functie te plaatsen. Er is te weinig perspectief op toekomstig goede verhoudingen tussen bestuur en directie;

2. Benoem, voor een periode van een half tot driekwart jaar, een interim-bestuurder, die als voornaamste taak krijgt een nieuw bestuur te vormen, de governance te herijken en glasheldere afspraken te maken over de werkrelatie tussen bestuur en directie;

3. Kijk nog eens goed of in de governance van het museum het bestuur een nog duidelijker toezichthoudend karakter kan krijgen, wellicht zelfs een Raad van Toezicht moet worden.

Het college heeft de aanbevelingen overgenomen en zoekt op korte termijn naar een geschikte interimbestuurder voor Museum Nairac.

Reacties