Vragen van Peter Spruijt van ChristenUnie aan B&W over het Blockchain experiment in Barneveld

Peter Spruijt ChristenUnie
Foto: ChristenUnie

In een persbericht op 2 april 2019 en via de ingekomen stukken van de raadsvergadering op 22 mei 2019 heeft u uw besluit kenbaar gemaakt om te gaan experimenteren met Blockchain technologie voor de aanvraag van de duurzaamheidslening.

Het aanvragen van een duurzaamheidslening zou voor inwoners efficiënter kunnen verlopen als daarvoor Blockchain technologie wordt ingezet. Om dit mogelijk te maken is een investering nodig van 100.000,- euro.

In het collegebesluit lezen wij dat de gemeente graag aan de slag wil met blockchain technologie om “bij te blijven” en daarvoor een geschikte toepassing heeft gezocht. De aanvraag van duurzaamheidsleningen is uiteindelijk gekozen om mee te experimenteren.

Alhoewel het aanvragen van de duurzaamheidslening zeker vereenvoudigd kan worden voor inwoners, is het maar zeer de vraag of een experiment met Blockchain daarin een juiste stap is.

  1. Waarom wilt u zo graag met Blockchain experimenteren, terwijl we nog stappen te zetten hebben in een goede basis IT zoals de implementatie van Office365?
  2. In hoeverre is er hier daadwerkelijk sprake van Blockchain technologie of is er eerder sprake het koppelen van bestaande IT middelen?
  3. Is de gemeente Barneveld wel de juiste partij om software te ontwikkelen?
  4. Hoe beoordeelt u het risico op tegenvallers qua kosten en planning, aangezien het hier om een software ontwikkeling gaat?
  5. Wat is concreet het resultaat dat wij mogen verwachten na een besteding van de 100.000,- euro en wanneer mogen wij dit resultaat verwachten?
  6. Op welke manier monitort u de ontwikkeling en heeft u daarbij de mogelijkheid om tijdig de stekker eruit te trekken als de tussentijdse resultaten niet bevredigend zijn? Duurzaamheidsleningen worden door vele gemeenten in Nederland verstrekt en zij doen dit allen via de organisatie SVn.
  7. Waarom moet de gemeente Barneveld de kosten van 100.000,- dragen voor software die het meest nuttig is voor SVn en daarnaast ook voor alle andere aangesloten gemeenten?
  8. Heeft u pogingen ondernomen om de investering te delen met al die andere gemeenten al dan niet met tussenkomst van SVn? Het is ons bekend dat de gemeente reeds in 2017 en 2018 tijd en geld heeft besteed aan het verkennen van Blockchain toepassingen. In de begroting van 2018 werd blockchain genoemd, maar in de begroting 2019 niet meer. Ook via de maandrapportages is al eerder budget vrijgemaakt.
  9. Hoeveel is er, naast de toevoeging van 100.000,- euro, tot nu toe besteed aan Blockchain in de jaren 2017, 2018 en 2019? De Volkskrant schreef op 5 november 2018 over de pilot in Barneveld en benoemde daarbij de Dutch Blockchain Coalition van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat én de beschikbaarheid van 300 miljoen euro vanuit de Europese Commissie. Overigens sprak de Volkskrant ook van ontnuchtering omdat initiatieven tot nu toe in de pilot fase stranden.
  10. Zijn er subsidies beschikbaar en maakt u daar gebruik van?

Aldus Peter Spruijt

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden