Inloopavond bestemmingsplan woonwijk Bloemendal

Foto: Barneveld.nieuws.nl

Donderdagavond 30 januari is er een inloopbijeenkomst van de gemeente Barneveld over het ontwerpbestemmingsplan voor de woonwijk Bloemendal. U bent van harte welkom tussen 19:30-21:30 uur in het gemeentehuis van Barneveld.   

Tijdens de inloop kunt u zich oriënteren op het ontwerpbestemmingsplan van de eerste ontwikkelingsfase van Bloemendal I. Het gaat om de nieuwbouw van 406 woningen voor starters, doorstromers en senioren.

Wat u kunt verwachten op de inloopavond

Tijdens de inloopavond presenteren we het ontwerpbestemmingsplan voor Bloemendal 1 aan de westzijde van het gebied. Dit doen we aan de hand van typologie- en plankaarten. We lichten onder meer het beeldkwaliteitsplan toe en u kunt vragen stellen en  informatie krijgen van medewerkers van de gemeente.

Bloemendal Fase 1

Het woningbouwprogramma Bloemendal 1 bestaat uit een gevarieerd aanbod van sociale huur en koop, middeldure en dure woningen ten noorden van Barneveld.  De wijk kenmerkt zich als groen en duurzaam. Voor het verwarmen van de aardgasloze woningen maken we gebruik van elektriciteit. Ook houden we rekening met de landschappelijke waarden van het gebied, zoals water- en groenstructuren. De wijk wordt ontsloten via de Nijkerkerweg.

Bloemendal als geheel wordt naar verwachting in 5 tot 6 fasen ontwikkeld van west naar oost. In totaal komen er 1.550 woningen. De ontwikkeling neemt zo’n 10 jaar in beslag. Het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd op de ‘kaders’ van het Masterplan Bloemendal. De raad heeft deze kaders vastgesteld in 2017.

Hoe het verder gaat

Na de presentatie op deze avond ligt het ontwerpbestemmingsplan Bloemendal 1 ter inzage van 31 januari tot en met 12 maart 2020. Het plan is in te zien bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u telefonisch een afspraak maken via (0342) 495 335.

We verwachten dat medio 2020 de raad het definitieve bestemmingsplan Bloemendal 1 zal vaststellen. We streven ernaar om in 2020 te beginnen met het bouwrijp maken van Bloemendal 1 en vervolgens wordt met de bouw van de woningen gestart. Deze worden gebouwd door diverse ontwikkelaars. De woningen worden waarschijnlijk in de loop van het jaar te koop aangeboden. Hoe deze verkoop plaats vindt is op dit moment niet bekend.

U kunt deze ontwikkelingen volgen via barneveld.nl/bloemendal Hier staat onder meer ook een video met wethouder Aart de Kruijf waarin hij een toelichting geeft over Bloemendal ‘nu én over 10 jaar’.

Wethouder Aart de Kruijf over Bloemendal

Wethouder Aart de Kruijf vertelt: “Afgelopen tijd hebben we onderzoek gedaan naar de stikstofbelasting op de omgeving van Bloemendal. Dat heeft van u het nodige aan geduld gevraagd. Gelukkig staat niets ons meer in de weg om het project door te zetten. Ik ben blij dat we verder kunnen. Vooral omdat de behoefte onder Barnevelders groot is aan gevarieerde woningen”.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met de heer G. (Gaatze) Rekker, projectleider. Hij is telefonisch bereikbaar via 14 0342 of per mail [email protected].

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden