De gemeente hoopt in 2021 meer zekerheid te hebben over de haalbaarheid van verschillende sportvoorzieningen

Foto: Gemeente

De gemeente hoopt in 2021 meer zekerheid te hebben over de haalbaarheid van verschillende sportvoorzieningen.

Het gaat om een te ontwikkelen atletiekbaan, skeeler- en ijsbaan, een fietscrossbaan, huisvesting voor Petanque Barneveld en de dam- en schaakvereniging BDSV, en een sporthal in Terschuur en Kootwijkerbroek. Dit jaar wil de gemeente eerst de beschikbare gemeentefinanciën goed in beeld hebben en bepaalde ontwikkelingen afwachten.

Vooruitlopend op 2021, is in overleg met de besturen van de betrokken verenigingen en door onderzoek al veel voorbereidend werk uitgevoerd.

Wat is de stand van zaken?

  • BDSV maakt sinds bijna twee jaar tijdelijk gebruik van ruimten in het Pluimveemuseum. Een optie is dat BDSV hier structureel onderdak krijgt. Daarnaast ziet BDSV ook mogelijkheden in medegebruik van ruimten in een te ontwikkelen multifunctionele sportaccommodatie in Barneveld.
  • Petanque Barneveld maakt sinds 2004 gebruik van een gemeentelijk terrein aan de Gelreweg in Barneveld. De vereniging kan op deze locatie echter niet verder uitbreiden, maar wil wel graag nieuwe jeu de boules banen (overdekt en niet-overdekt) en een eigen clubruimte. De vereniging wil samenwerken met andere clubs voor het realiseren van een gezamenlijke (multifunctionele) accommodatie.
  • Voor de verplaatsing van de Flying Bikes heeft de gemeente grond aangekocht aan de Hanzeweg voor het vestigen van een permanente fietscrossbaan. De gemeente overlegt met Flying Bikes over de invulling van het terrein. Een mogelijke combinatie van een fietscrossbaan met andere functies op deze locatie is gewenst. Daarnaast is onlangs overleg gestart met de wielervereniging Tour de Force voor het verplaatsen van hun mountainbike-activiteiten naar de locatie Hanzeweg. Beide verenigingen zien goede mogelijkheden voor samenwerking op deze locatie.
  • De gemeente heeft ook een behoefteonderzoek naar een gecombineerde skeeler- en atletiekbaan uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat er een goede basis is voor een skeeler- en atletiekaccommodatie in de gemeente. Ook De Meerwaarde ziet graag dat er een atletiekbaan in hun schoolomgeving komt. Eind 2019 is over de mogelijkheden van een baan een informatieavond georganiseerd op het gemeentehuis.
  • Met de Oranjevereniging Voorthuizen is de gemeente in overleg over een verplaatsing van het Oranjeterrein aan de Roelenengweg naar de Oude Zeumerseweg bij Voorthuizen. De Oranjevereniging ziet daar ook graag een skeelerbaan. IJs- en skeeler-vereniging ’t Grieze Veen zou dan gebruik kunnen maken van deze baan en van een verenigingsruimte van de Oranjevereniging.
  • In Kootwijkerbroek en Terschuur vragen verenigingen om een sporthal in de eigen kern. De gemeente onderzoekt of uitbreiding van de binnensportruimte nodig is. Dit behoefteonderzoek wordt deze zomer afgerond.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden