Aftrap centrumvisie Voorthuizen

Foto: Gemeente Barneveld

Met een startbijeenkomst en een schouw zijn we vorige week begonnen met een centrumvisie voor Voorthuizen. Deze moet eind 2020 klaar zijn en leiden tot een centrumvisie met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma en een herinrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Met verschillende vertegenwoordigers uit Voorthuizen zijn we door het centrum gelopen en hebben we knelpunten en kansen inzichtelijk gemaakt. Zo is onder andere gesproken over de verkeersfunctie versus de verblijfsfunctie van het centrum, het rommelige en stenige straatbeeld, het ontbreken van groen, de verkeersveiligheid, het parkeren, leegstaande panden en de entrees van het centrumgebied.

Dorpsvisie

Met ondersteuning van Seinpost Adviesbureau en ontwerpbureau Kragten en een vertegenwoordiging van de ondernemersvereniging Voorthuizen, Plaatselijk Belang, Wijkplatform centrum, vastgoedeigenaren en de gemeente Barneveld gaan we aan de slag met een centrumvisie voor Voorthuizen.

De Dorpsvisie die is opgesteld onder leiding van Plaatselijk Belang dient hierbij als uitgangspunt. De idee├źn hierin voor het centrumgebied moeten nu op haalbaarheid worden getoetst, daarnaast kijken we naar prioriteit en wat erbij komt kijken om ze goed uit te voeren.

Grote dorpsconferentie

Bij verschillende locaties in Voorthuizen hebben we stilgestaan en gesproken over de functie van het gebied en de huidige inrichting. En hebben we gekeken hoe we het karakter en de identiteit van het centrum kunnen versterken, door bijvoorbeeld water en de Veluwe meer naar binnen te halen. Bij de startbijeenkomst kwam naar voren dat niet iedereen het inhoudelijk met elkaar eens is, maar de komende tijd gaan we hierover verder in gesprek.

We maken de centrumvisie natuurlijk niet alleen. Individuele ondernemers, inwoners en vastgoedeigenaren kunnen op verschillende momenten meedenken en -werken aan de centrumvisie. Zo wordt in het najaar een grote dorpsconferentie georganiseerd, daarover hoort u na de zomer meer.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden