Barneveld start blockchain-experiment

apr 02 2019, 14:07 Gemeente
gemeentehuis barneveld winter
De gemeente Barneveld wil blockchaintechnologie inzetten om het aanvragen van een duurzaamheidslening een stuk gemakkelijker, minder tijdrovend en zekerder te maken voor inwoners. De gemeente gaat hiervoor een prototype ontwikkelen en wil daarnaast ervaring opdoen of ook in andere gemeentelijke processen blockchain gebruikt kan worden.
Kan het gemakkelijker, sneller en duidelijker?
Wethouder André van de Burgwal, met onder andere ICT en dienstverlening onder zich, legt uit: “Het huidige proces vraagt veel tijd en moeite van inwoners: inwoners moeten veel gegevens aanleveren en weten bij de aanvraag nog niet of ze in aanmerking komen voor de lening. Daarnaast is het in behandeling nemen van de aanvraag tijdrovend en arbeidsintensief, vanwege handmatige werkzaamheden en dubbele invoer van gegevens bij de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).”
“Dit leerzame en interessante blockchain-experiment moet ons laten zien of blockchain het proces van het aanvragen en verstrekken van de duurzaamheidslening voor de inwoner gemakkelijker kan maken. In theorie kan door blockchaintechnologie de gemeente, het SVn en de inwoners samen in één systeem werken. Inwoners hoeven dan maar één keer gegevens aan te leveren en in één oogopslag is online zichtbaar of men aanspraak kan maken op de lening. De wachttijd is korter en de communicatie verloopt sneller. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Dat willen we gaan ervaren.”
De wethouder vervolgt: “Behalve bovenstaand doel, moet het blockchain-experiment de gemeente ook inzicht geven in andere processen (naast het proces van de duurzaamheidslening) waarin blockchain geschikt is. Daarbij moet ook goed worden gekeken wat blockchaintechnologie betekent voor inwoners, de gemeente en samenwerkingspartners.”
Inwoners kunnen een duurzaamheidslening aanvragen
Inwoners van de gemeente Barneveld kunnen tegen gunstige rente en aflossingsvoorwaarden een duurzaamheidslening aanvragen voor het verduurzamen van hun eigen woning. Doel van de lening is om inwoners te stimuleren hun woning duurzamer te maken. Het is een populaire lening in de gemeente: ieder jaar vragen meer inwoners de lening aan. Het verstrekken van de lening mag de gemeente niet zelf doen, daarom werkt de gemeente samen met een derde partij, het SVn.
Op dit moment kunnen inwoners de lening aanvragen via de website van de gemeente. De gemeente toetst dan of de aanvraag aan de randvoorwaarden voldoet. Bij een positieve beoordeling door de gemeente, kan de inwoner daarna het aanvraagformulier van het SVn invullen (vanaf 3 april uitsluitend nog digitaal). Het SVn beoordeelt de aanvraag en kijkt naar de kredietwaardigheid van de inwoner. Bij een positieve beoordeling verstrekt het SVn de lening in de vorm van een bouwdepot. Nadat de werkzaamheden voor het verduurzamen van de woning bij de inwoner zijn uitgevoerd, stuurt de inwoner de factuur van de aannemer naar de gemeente. De gemeente controleert de factuur en laat daarna het SVn weten dat ze de factuur vanuit het bouwdepot kunnen betalen.
Het proces
De gemeente investeert € 100.000,- om het aanvraagproces van de duurzaamheidslening te vereenvoudigen via blockchain. Het is de bedoeling om deze zomer de blockchaintoepassing te ontwikkelen. In het najaar volgt een evaluatie. De gemeente wil dan kijken wat de verschillende leerervaringen zijn en het vervolg bepalen.