Stand van zaken onderzoek naar wonen in gemeente Barneveld

jun 24 , 10:32 Gemeente
csm woonwensenonderzoek 29edf98190
Bijna 2.000 inwoners delen woonwensen
BARNEVELD - In april 2024 nodigden wij u uit om mee te doen aan een groot onderzoek naar woonbeleving en woonwensen. Het onderzoek is opgezet door de gemeente en Woningstichting Barneveld. Bijna 2.000 inwoners hebben gereageerd.
Naast zelfstandige huishoudens deelden ook thuiswonende jongeren vanaf 18 jaar hun woonwensen. Dit is voor de gemeente en Woningstichting belangrijke informatie voor het woonbeleid in de komende jaren.
Hoe nu verder?
In de zomer van 2024 verschijnen de eerste resultaten van het onderzoek. Op basis hiervan worden er verdiepende gesprekken gehouden met inwoners die zich daarvoor hebben opgegeven. In het najaar is het definitieve rapport klaar en worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan de gemeenteraad.
De gemeente Barneveld neemt de resultaten mee in het vernieuwen van de woonvisie, de woonzorgvisie en bij gebiedsgerichte visies. De Woningstichting neemt de resultaten mee in de vernieuwing van haar vastgoedstrategie.
Gemeente Barneveld