Verkeersdebat in Barneveld

Foto: Gemeente Barneveld,

Leerlingen van het Van Lodenstein College en De Meerwaarde samen in gesprek over verkeersveiligheid

Het risico op een ongeval is voor jongeren van 12 tot 18 jaar ongeveer drie keer zo groot als voor de gemiddelde verkeersdeelnemer. Jongeren zijn daarmee een belangrijke risicogroep in het verkeer. Onder jongeren heeft ongeveer één op de vijf fietsongevallen iets te maken met smartphonegebruik tijdens het fietsen. De gemeente Barneveld wil de bewustwording over de risico’s die deze doelgroep lopen in het verkeer vergroten en heeft samen met TeamAlert, de Meerwaarde, het Van Lodenstein College en Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Barneveld een verkeersdebat georganiseerd. Met als doelstelling het bewust maken van de leerlingen over wat zij zelf kunnen doen om zo veilig mogelijk door het verkeer te bewegen.

Debat
De leerlingen hebben op 25 maart in het Schaffelaartheater, in de setting van een nagemaakt kruispunt en te midden van verkeerslichten, gedebatteerd over hun eigen gedrag in het verkeer. Aan de hand van filmpjes en stellingen is het debat op gang gekomen. Leerlingen zijn in gesprek gegaan met hulpverlenende instanties (Politie, Brandweer en een BOA) en hebben samen hun ervaringen in het verkeer gedeeld. De leerling die dit debat het beste voerde kreeg een prijs. De leerlingen werden gejureerd door medewerkers van de verschillende deelnemende organisaties.

 

Ervaringen
Leerlingen geven aan dat het voor hun lastig is als een automobilist hen voorrang geeft op een rotonde terwijl ze daar geen recht op hebben. Dit zorgt voor verwarring! Groepsdruk kan ervoor zorgen dat jongeren zich anders in het verkeer gedragen. Om niet buiten de groep te vallen kunnen zij zich laten verleiden tot gedrag dat niet tot de verkeerregels hoort. Fietsers en automobilisten zouden zich allebei aan de geldende regels moeten houden. Hoe vriendelijk het ook is bedoeld van beide kanten, het zorgt voor verwarring waardoor er gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. Aldus de leerlingen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden