Groeiende vraag naar wettelijk vertegenwoordigers binnen zorg

Foto:

De vraag naar mentoren groeit. Mensen die niet, of maar voor een deel, hun eigen belangen kunnen behartigen, kunnen een beroep doen op een mentor. Het gaat voornamelijk om mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische stoornis of personen binnen de psychogeriatrie. Zo kunnen ze grip houden op hun eigen leven en bijvoorbeeld samen met de mentor belangrijke beslissingen nemen.

De behoefte aan (zorg-)vertegenwoordiging is de afgelopen jaren toegenomen, o.a. binnen de ouderenzorg. Een van de redenen hiervoor is de vergrijzing in Nederland. Ouderen die een mentor nodig hebben lijden veelal aan een geriatrisch ziektebeeld zoals dementie of de gevolgen van een hersenbloeding of beroerte. Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing bijvoorbeeld vervijfvoudigd van 50.000 in 1950 tot ruim 280.000 personen nu.

Maar ook binnen de gehandicaptenzorg en psychiatrie neemt de vraag naar mentoren toe. Voor mensen met een klein netwerk en/of geen familie kan het langer zelfstandig wonen leiden tot een risicovolle situatie. Zij kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met eenzaamheid en een verslechtering van gezondheid die niet (op tijd) wordt gesignaleerd.

Het landelijke beleid over gezondheid en zorg richt zich erop dat mensen eerst hun eigen kracht aanspreken en proberen voor zichzelf te zorgen, wanneer zij een ziekte of beperking hebben. Daarnaast wordt het beroep doen op een sociaal netwerk erg gestimuleerd, voordat hulp van professionele zorgverleners of de overheid in beeld komt. Sinds 2013 probeert de overheid een ‘participatiemaatschappij’ te bewerkstelligen: “een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp van de (landelijke) overheid”. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven, zoals de Nederlandse regering stimuleert, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige personen kunnen niet goed (meer) voor zichzelf opkomen en hebben geen familie of naasten om op terug te vallen. Het mentorschap is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen.

Samen met Netwerk Rondom heeft Mentorschap Nederland een podcast gemaakt over mentorschap in de praktijk. Wat houdt het in? En vooral: hoe wordt het ervaren?

Het resultaat zijn twee prachtige gesprekken over wat het betekent om een mentor te hebben of een mentor te zijn. Meer informatie over mentorschap: www.mentorschapog.nl

Bron: https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen