Start christelijk reformatorische dagopvang in Barneveld

Foto: Elorah

BARNEVELD – Ouders welkom tijdens open inloop Elorah Barneveld Parmentierstraat  

Elorah Barneveld Parmentierstraat breidt haar opvangaanbod vanaf D.V. 26 februari 2024 uit met een dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en een tweede peutergroep.

Op dinsdag 13 en donderdag 15 februari houdt de vestiging een open inloop van 12.00 uur tot 14.00 uur. Geïnteresseerde ouders zijn dan welkom om kennis te maken met de christelijk reformatorische dagopvang en peutergroep van Elorah.

Kinderopvang met de Bijbel als basis voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Elorah Barneveld Parmentierstraat breidt haar opvangaanbod uit met een dagopvang. Dit geeft kinderen van 0 tot 4 jaar de mogelijkheid om een hele dag te spelen en te ontwikkelen bij Elorah. Passend bij de leeftijd worden Bijbelverhalen verteld en Psalmen en liederen gezongen. Op deze manier sluit Elorah aan bij de Bijbelse opvoeding die ook door ouders thuis gegeven wordt.

Elorah, kind-ontwikkeling met de Bijbel als basis

Bij de kinderopvang van Elorah ligt de nadruk op kind-ontwikkeling om zo de kinderen een goede start te geven in de maatschappij. Elorah heeft zo’n 37 vestigingen, verspreid over Nederland, en verwelkomt ruim 1.200 kinderen op de peutergroepen, buitenschoolse opvang en dagopvang.

Met de Bijbel als basis ontdekken kinderen de talenten die ze van de Heere hebben ontvangen. “Wij bieden kinderen een vertrouwde omgeving. Ze krijgen liefdevolle aandacht van onze goed opgeleide pedagogisch medewerkers met een christelijk reformatorische achtergrond. De Bijbel staat centraal in onze werkwijze en dagindeling. We leren ze eerbied te hebben voor de Heere en brengen ze dankbaarheid en naastenliefde bij. Daarnaast mag een kind bij ons echt kind zijn. Ze kunnen zich op hun eigen tempo ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden,” aldus Arco Grisnigt, directeur Elorah.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen