Aanpak ondermijning in Barneveld is gericht op incidenten

PD-unit politie.
PD-unit politie.
Foto: Chris Ouboter

BARNEVELD – De aanpak van ondermijning in Barneveld is actiegericht, en is gericht op incidenten, stelt het rapport van de Rekenkamer Vallei en Veluwerand.

Volgens een onderzoek Actiegericht pionieren, van Lokale Zaken en Bureau Beke in op dracht van de Rekenkamer Vallei en Veluwerand gedaan, heeft de gemeente Barneveld onvoldoende zicht op ondermijnende criminaliteiten, zoals die gebeuren op vakantieparken.

Volgens het rapport bieden de ligging, de sociaaleconomische en culturele kenmerken, de lokale infrastructuur en de bedrijvigheid in Barneveld kansen voor criminelen.

Zo zijn er gemiddeld veel bedrijven in de gemeente Barneveld die bekend staan als ‘risicobranches’, zoals bouwbedrijven, financiële dienstverlening, autobedrijven en handel in en verhuur van ontroerend goed. Daarnaast zijn er veel vakantieparken. Hier kunnen criminele activiteiten plaatsvinden die eenvoudig uit beeld kunnen blijven. Ook de vraag naar goedkope arbeidskrachten is hoog met het risico op uitbuiting en misstanden rond huisvesting.

Verder is de gemeenschap ‘gesloten’ tegenover de overheid in het algemeen, en ook tegenover de politie en de gemeente. Er is weinig vertrouwen in de overheid. Alcohol- en drugsgebruik zijn geaccepteerd.

Uit politieregistraties blijkt dat ondermijnende criminele praktijken zich veelvuldig voordoen in Barneveld. Het gaat dan om drugshandel, rijden onder invloed, misstanden met arbeidsmigranten, illegale vuurwerkhandel en in toenemende mate zorgfraude. Ook drugsproductie komt regelmatig voor en drugscriminaliteit kan verweven zijn met bijvoorbeeld witwassen en vermogensdelicten.

De aanpak van ondermijning in Barneveld is weliswaar actiegericht, maar ook ad hoc en gericht op incidenten. Een klein team van ambtenaren uit het veiligheidsdomein is sinds enkele jaren daadkrachtig aan de slag en heeft voor meer bewustwording binnen de gemeentelijke organisatie gezorgd. De samenwerking met externe partijen, zoals de politie, verloopt soepel. Zij onderhouden nauwe contacten en weten elkaar snel te vinden bij de aanpak van incidenten.

De huidige aanpak vanuit het veiligheidsdomein is positief, maar of samenwerking en aanpak effectief is, kan de rekenkamer niet vaststellen, omdat de gemeente nog maar kort met de huidige aanpak bezig is.

De rekenkamer adviseert om een goed onderbouwde beleidsvisie vast te stellen met daarin concrete doelen en prioriteiten voor de ondermijningsaanpak en die te verbinden met het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2024-2027.

Het college van Barneveld is het eens met de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer, maar wijst ook op de vorderingen die gemaakt worden om de effectiviteit van de aanpak te vergroten.

Het college herkent dat ondermijnende praktijken zich veelvuldig voordoen. Dat blijkt ook uit de stijging van het aantal bestuurlijke maatregelen die opgelegd zijn voor handel in hard en/of softdrugs, stelt het.

In 2023 zijn dertien last onder dwangsommen opgelegd.

Het ‘Ariadne project’ moet een hernieuwd beeld geven van ontwikkelingen op de vakantieparken in de gemeente. De verbinding met het IVP is al gelegd, aldus het college. En een mogelijke uitkomst van een nog te maken organisatie breed projectplan op de wet Bibob ‘zou het werven van een Bibob-coördinator kunnen zijn’.

Bron : Actiegericht pionieren (rkvalleienveluwerand.nl)

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen