Maatregelen gemeente Barneveld bestrijding corona

Foto: Pete Linforth Pixabay

De landelijke richtlijnen die zijn afgekondigd in verband met het coronavirus hebben ook gevolgen voor de Barneveldse samenleving en voor de dienstverlening van de gemeente Barneveld. De gemeente voelt een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar inwoners. Daarom drukt ze iedereen op het hart om zich te houden aan de instructies van het Rijk. Daarnaast heeft de gemeente Barneveld zelf enkele maatregelen genomen en richtlijnen bepaald. Deze gelden vooralsnog tot 31 maart 2020.  De belangrijkste zaken op een rijtje:

Evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd bezoekers gaan vanwege de landelijke richtlijnen niet door. Dit geldt in Barneveld onder andere voor het festival Superhelden in de Veluwehal en bijvoorbeeld voorstellingen in het Schaffelaartheater. Voor de meest actuele informatie over evenementen verwijzen wij u naar de organisatoren.

Voor kleinere evenementen waar doorgaans kwetsbare groepen op af komen, adviseert de gemeente aan de organisatoren maatregelen te nemen of de bijeenkomst te schrappen.

Bent u als inwoner van plan naar een bijeenkomst te gaan met minder dan honderd bezoekers? Denk dan goed na of dit echt nodig is. Als u gezondheidsklachten heeft of u behoort tot een van de kwetsbare groepen, blijf dan thuis.

Verschillende organisaties en locaties in de gemeente Barneveld hebben activiteiten geschrapt. Dat geldt ook voor maatschappelijke organisaties als Perron 16,  Welzijn Barneveld en Be Active.

Door bovengenoemde maatregelen is de kans groter dat kwetsbare inwoners in een isolement raken. Burgemeester Asje van Dijk roept inwoners daarom op om te zien naar elkaar. Dat kan ook telefonisch, via een kaartje of brief of via internet. Wie behoefte heeft aan een maatje of een praatje kan ook telefonisch contact opnemen met Welzijn Barneveld via: 0342 745 004

 

Dienstverlening
De gemeente Barneveld doet haar uiterste best om de noodzakelijke dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan, met de mensen en middelen die ze kan inzetten.

De gemeente vraagt haar inwoners, bedrijven en organisaties om zoveel mogelijk digitaal contact op te nemen. Veel (aan)vragen kunnen namelijk digitaal gedaan worden via de website www.barneveld.nl

De balies in het gemeentehuis zijn open, maar met een lagere bezetting in verband met het spreiden van capaciteit.

Huwelijken in het Oude Raadhuis kunnen vooralsnog doorgaan. De capaciteit van de trouwzaal is verkleind om aan de richtlijnen te voldoen. Staat uw voorgenomen huwelijk gepland in de komende vier weken? Dan nemen wij snel met u contact op om met de mogelijkheden te bespreken.

Voor begrafenissen (condoleances en diensten) volgt de gemeente Barneveld de richtlijnen van de landelijke organisatie van begraafplaatsen. Inmiddels zijn begrafenisondernemers geïnformeerd. Voor een specifieke vraag over een aanstaande begrafenis kunt u terecht bij de betrokken uitvaartondernemer.

Informatiebijeenkomsten en inloopactiviteiten van de gemeente Barneveld zelf gaan tot en met 31 maart meestal niet door. Bij twijfel kunt u informeren bij degene van wie u de uitnodiging heeft ontvangen of bellen naar 14 0342.

De gemeenteraad vergadert wel op woensdag 18 maart. De publieke tribune is gesloten. Wel kunt u de vergadering online volgen via www.barneveld.nl,

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wel, maar kijkt kritisch naar de afspraken in de agenda.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden