Staatsbosbeheer vraagt aandacht voor honden aan de lijn op het Kootwijkerzand

Foto: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer start begin juli met acties om bezoekers te informeren over het gebruik van hun terreinen met honden. Mits aangelijnd zijn honden welkom in de gebieden van Staatsbosbeheer tussen zonsopkomst en zonsondergang. Ook heeft Staatsbosbeheer speciale hondenlosloopgebieden. Op een aantal plekken komt het veel voor dat hondenbezitters hun hond los laten lopen waar dit niet is toegestaan. Een voorbeeld is het Kootwijkerzand. Boswachters gaan hier hond & baasvriendelijke acties houden en bezoekers informeren over de aanlijnregel om na de zomer deze regels strikter te gaan handhaven.

Honden aan de lijn houden is belangrijk om allerlei dieren te beschermen die leven in de natuur. Op de Midden-Veluwe leven onder meer edelherten, wilde zwijnen en reeën. Op de open stuifzanden en heideterreinen broeden ook veel vogels op de grond. En op de grond leven reptielen. Iedere hond heeft een jachtinstinct. Als hij het wild ruikt, wordt zijn instinct geprikkeld en willen de meeste honden het dier opsporen. Komt een hond te dicht in de buurt, dan schrikken de dieren en slaan ze op de vlucht zonder om te kijken. Ze verliezen dan kostbare energie en het levert de dieren stress op. Een wild zwijn daarentegen zet zelf de aanval in. Dit is gevaarlijk voor zowel de hond als het wild. De geursporen die honden nalaten, zorgen voor een langdurige verstoring van vogels en wild. In het broedseizoen worden vogelnesten, die enkele keren zijn ‘bezocht’ door honden, verlaten door de ouders.

Het Kootwijkerzand is een aanlijngebied onder meer omdat hier bijzondere vogels leven die op de grond broeden én de kans groot is dat de hond hen verstoord. Het gaat hier bijvoorbeeld om de boomleeuwerik en de nachtzwaluw die we moeten beschermen. Als de baas zijn hond los wil laten lopen, dan is er een losloopgebied heel dichtbij, namelijk het grote Kootwijkerduin. De komende tijd zal Staatsbosbeheer op het Kootwijkerzand acties houden om bezoekers te informeren over waar honden wél en waar níet los kunnen lopen. Hondeneigenaren met de hond aan de lijn worden beloond met een hondensnack. De snacks worden aangeboden door Bandit Diervoeding uit Harskamp. Na deze periode van vriendelijke acties voor hond & baas breekt na de zomer de tijd aan waarin er meer en strikter gehandhaafd zal worden.

Hondenlosloopgebieden

Het is natuurlijk heerlijk voor de hond om los te lopen. Daarom heeft Staatsbosbeheer ook hondenlosloopgebieden aangewezen. Op de Midden-Veluwe zijn drie hondenlosloopgebieden aangelegd. Dit zijn hondenlosloopgebied ’t Leesten, Kootwijkerduin en Harskamp. Meer informatie over deze gebieden is te vinden op de website van Staatsbosbeheer.

Hondenuitlaatservice

De afgelopen periode heeft Staatsbosbeheer ook afspraken gemaakt met de verschillende hondenuitlaatservices (HUS) die actief zijn op de Midden-Veluwe. Met de verschillende HUssen zijn er overeenkomsten gesloten over het gebruik van ons terrein. Bij Staatsbosbeheer is een HUS welkom en worden er afspraken in een overeenkomst geregeld. Zo moet een HUS bijvoorbeeld in het veld herkenbaar zijn en loopt met maximaal 10 honden. Elke HUS krijgt een timeslot. Per hondenlosloopgebied informeert Staatsbosbeheer welke HUS er in het betreffende gebied actief is en op welke tijden zij aanwezig zijn. Op deze manieren regelen we een prettig gebruik van onze hondenlosloopgebieden voor zowel voor de HUS als de individuele hondenbezitter.

Harskamp: omheind hondenlosloopgebied van 17 ha. Navigatieadres: parkeerplaats aan de N310, ter hoogte van de Hoog Buurloseweg, 6732 EP Harskamp.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden