Nieuwe subsidieregeling Cultuur en corona voor tweede helft 2021

Foto: Barneveld.nieuws.nl

BARNEVELD- Het college van B&W van de gemeente Barneveld heeft een nieuwe subsidieregeling ‘Covid-19 Compensatie Lokale Culturele Voorzieningen’ voor de tweede helft van 2021 vastgesteld.

Deze subsidieregeling is een vervolg op de gelijknamige eerdere subsidieregelingen uit 2020 en de eerste helft van 2021. In totaal is nu voor cultuuraanbieders maximaal €146.000 beschikbaar voor de compensatie van verliezen in de tweede helft van 2021. Met deze regeling steunt de gemeente de culturele organisaties die financiële problemen hebben door de coronacrisis. Zo stimuleert de gemeente het breed toegankelijk maken en houden van cultuuraanbod voor inwoners van de gemeente Barneveld.

Alle Nederlandse gemeenten ontvingen onlangs weer coronamiddelen van het Rijk. De gemeenteraad van Barneveld besloot op 10 november jongstleden om deze in te zetten voor de lokale cultuur. De gevolgen van de coronacrisis zijn immers nog steeds voelbaar in de sector. Culturele voorzieningen ervaren nadelige maatschappelijke en financiele gevolgen van de beperkingen. Het college heeft dit raadsbesluit nu uitgewerkt in een subsidieregeling.

Alleen coronagerelateerde verliezen

In tegenstelling tot de vorige subsidieregeling voor cultuur, is deze regeling enkel gericht op het compenseren van coronagerelateerde verliezen en niet meer op innovatie. Zo wordt voorrang gegeven aan de organisaties waar de nood het hoogst is. Als er na deze compensatieronde geld over blijft, kijkt het college naar een goede besteding van de overgebleven middelen. Een voorbeeld zou dan een brede innovatieimpuls voor het culturele veld kunnen zijn. In dat geval vraagt het college het Cultuurplatform om hiervoor een plan van aanpak op te stellen.

Cultuuraanbieders kunnen zich aanmelden voor deze subsidieregeling via: www.barneveld.nl/cultuursubsidie . De deadline voor aanvragen is 31 januari 2022.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen