Raadsvragen door CDA’er Roel van Beek over het Bunckmanplein in Voorthuizen

Foto: Barneveld.nieuws.nl

Raadslid Roel van Beek van het CDA stelt vragen naar aanleiding van een bericht uit de Barneveldse Krant van afgelopen maandag en daaruit begrijpt hij dat Lounge3 overweegt zich terug te trekken als uitbater van de nieuw te realiseren nieuwbouw op het Bunckmanplein in Voorthuizen.

De aangevraagde uitbreiding van het buitenterras naar de oude situatie waar vier rijen terrasbanken konden staan blijkt niet mogelijk te zijn en daarmee is het in de zomerperiode niet meer mogelijk om op een rendabele manier voor de ondernemer voldoende gasten te kunnen ontvangen.

In antwoord op eerdere vragen, die wij gesteld als CDA gesteld hebben heeft u aangegeven in overleg te zullen treden met de warenmarkt en de kermisexploitant en organisatoren als Plaatselijk Belang en de Oranjevereniging om te kijken of er mogelijkheden zijn het nieuwe terras voor Lounge3 te verruimen.

Naar het zich laat aanzien zijn er geen mogelijkheden om die verruiming van het terras te realiseren en overweegt Lounge3 zich terug te trekken van het Bunckmanplein.

Roel van Beek van het CDA dan ook de volgende vragen namens de fractie:
-Bent u het met ons eens dat het terugtrekken van een ondernemer op het Bunckmanplein, dat toch gezien wordt als het horeca plein van Voorthuizen, waar vooral toeristen in de zomer kunnen genieten van een terras, een gemis is voor het centrum waar je juist dit soort activiteiten mag verwachten?

-De warenmarkt groeit op dit moment niet en kent zelfs diverse lege plekken, bent u bereid nog eens in overleg te gaan met de warenmarkt of er toch niet een stukje terras op het grondgebied van de warenmarkt gerealiseerd kan worden?

-Bent u bereid met de ondernemer in gesprek te gaan om de kijken wat er wel mogelijk is voor een
terrasuitbreiding?

Namens het CDA
Roel van den Broek
raadslid CDA Barneveld

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden