Startsein voor Buurtkamer Zuid III in Barneveld

Foto: Gemeente

De Samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door Stichting Buurtkamer Zuid III, de gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld (van links naar rechts op de voorgrond: namens Woningstichting Barneveld: directeur Liesbeth Brouwer, namens gemeente Barneveld:  burgemeester Asje van Dijk, namens Stichting Buurtkamer Zuid III: voorzitter Henny van Rij. Op de achtergrond van links naar rechts: Ron Schraven (lid stichting), Cobi Hoogenhout (secretaris stichting), Tom Nedermeijer (penningmeester stichting), Ronald van de Kemp (lid stichting).

Startsein voor Buurtkamer Zuid III in Barneveld

Met het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst hebben de deelnemende partijen maandag 19 augustus 2019 het startsein gegeven voor de Buurtkamer Zuid III. De Buurtkamer is een ontmoetingsruimte, waar activiteiten door en voor de buurt worden georganiseerd. De Buurtkamer is gevestigd in een woning aan de Wildforster.

Woningstichting Barneveld onderhoudt het pand, de gemeente Barneveld  subsidieert het project en Stichting Buurtkamer Zuid III neemt de exploitatie voor haar rekening. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst. Een van de eerste activiteiten in de Buurtkamer is al gestart: het samen opknappen en inrichten van de ontmoetingsruimte.

De gemeente Barneveld ondersteunt het initiatief van de Stichting Buurtkamer. Uit een draagvlak onderzoek dat is uitgevoerd met Welzijn Barneveld is gebleken dat er behoefte is aan een dergelijke voorziening in de wijk. Het uitgangspunt is dat de Buurtkamer tenminste tien jaar lang blijft bestaan. Het subsidiebedrag dat de gemeente beschikbaar stelt, is bedoeld voor de activiteiten voor en door buurtbewoners in en vanuit de buurtkamer.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden