Proef met verruiming terrastijden gestart

Foto: Barneveld.nieuws.nl

De gemeente Barneveld is in samenspraak met horecaondernemers, omwonenden en andere betrokkenen een proef gestart met verruiming van de terrastijden. Door de coronamaatregelen is de proefperiode een maand opgeschoven. In Barneveld-centrum en Voorthuizen-centrum mogen de deelnemende terrassen tot 31 oktober 2020 openblijven tot 01.00 uur in plaats van 00.00 uur. De gemeenteraad beslist na een evaluatie of de verruiming definitief wordt.

 Afspraken met de horeca

Veertien horecaondernemers uit het pilotgebied (Barneveld-centrum en Voorthuizen-centrum) hebben zich aangemeld om mee te doen met de proef.  Deelnemende terrassen moeten om 01.00 uur leeg zijn. De horecaondernemer is er zelf verantwoordelijk voor dat gasten rustig vertrekken. De laatste ronde wordt op de terrassen om 00.30 uur geserveerd. Na de laatste ronde worden nieuwe gasten geweerd van terras en naar binnen verwezen.

Informatie voor omwonenden

Omwonenden hebben een brief met uitleg over de pilot ontvangen, inclusief het telefoonnummer van de ondernemer dat gebeld kan worden bij overlast. Omwonenden die onverhoopt deze brief niet hebben ontvangen, kunnen via [email protected] meer informatie opvragen.

In de weekenden is het voor omwonenden ook mogelijk tussen 22.00 en 04.00 contact te leggen met horecatelefoon van handhaving. Wanneer een ondernemer zich niet aan de afspraken houdt, zal tijdelijk het recht van verlenging van de terrastijden worden ingetrokken.

Externe evaluatie

Na afloop van de proefperiode vindt een evaluatie plaats via een enquête door een extern bureau. Deze wordt verzonden naar de gemeenteraad die uiteindelijk beslist of de verruiming van de terrastijden permanent wordt.

Aanleiding voor de proef

Aanleiding voor de proef is het verzoek vanuit de Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Barneveld) om de sluitingstijden voor het terras te verruimen van 00.00 naar 01.00 uur. De gemeenteraad heeft 19 juni 2019 besloten tot een pilot van een jaar, waarbij nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor het monitoren van eventuele overlast tijdens de proefperiode. Het College van burgemeester en wethouders geeft nu uitvoering aan dit raadsbesluit.

 Gesprek met omwonenden en horeca

Voorafgaand aan de proef is de gemeente in gesprek gegaan met horecaondernemers en omwonenden in Barneveld en Voorthuizen. Vrijwel alle horecaondernemers konden zich vinden in de opzet van de pilot. Omwonenden in Barneveld vroegen zich af of er meer geluidsoverlast zal ontstaan. Koninklijke Horeca heeft aangegeven dat er in andere gemeentes minder overlast is ervaren, doordat bezoekers meer geleidelijk vertrekken. Uit een inventarisatie bij omliggende gemeenten blijkt dat er over het algemeen een latere sluitingstijd van terrassen dan 00.00 wordt gehanteerd.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden