Bijstelling verwachte overschot 2022 gemeente Barneveld

Foto: Barneveld.nieuws.nl

BARNEVELD – Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over een bijstelling van het verwachte overschot in 2022 van € 9,5 miljoen. Naar € 7,3 miljoen.

Minder groot overschot 2022 door dubbeltelling inkomsten

De energietoeslag die we krijgen vanuit het Rijk in de tweede tussenrapportage 2022 is helaas dubbel verwerkt. Dat betekent feitelijk dat we minder overhouden dan verwacht en de toename van de algemene reserve lager is.

Een dubbele raming is een fout die niet mag voorkomen en dit betreuren we. Het heeft overigens geen effect op de voorgestelde maatregelen van het college van burgemeester en wethouders om een impuls te geven aan het armoedebeleid waaronder het kunnen uitkeren van de energietoeslag, omdat de bijbehorende lasten wel juist geraamd zijn.

Naar de toekomst toe hebben wij besloten om twee extra maatregelen te nemen in het P & C Proces. Zo moeten we voorkomen dat er in de toekomst eenzelfde fout kan optreden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen